Evästekäytäntö

Tervetuloa

Tervetuloa www.microlax.fi -sivustolle, jonka omistaa McNeil, joka on osa Janssen Cilag Oy:tä. Tämän evästekäytännön tarkoitus on kertoa sinulle toimintatavoistamme, jotka liittyvät tietoihin, joita keräämme sinulta evästeiden ja muiden seurantatekniikoiden avulla, kun vierailet verkkosivustollamme.

Evästeiden hyväksymistä koskevat säännöt

EU-lainsäädäntö vaatii, että organisaatiot, jotka tallentavat evästeitä käyttäjien tietokoneisiin verkkosivustojen kautta, hankkivat evästeille käyttäjän suostumuksen annettuaan ensin selkeät ja kattavat tiedot siitä, kuinka evästeitä verkkosivustoilla käytetään. 

Noudattaaksemme tätä sääntöä olemme tehneet neljä toimenpidettä:

 • Olemme yksilöineet tämän verkkosivuston kautta käytetyt evästeet ja muut seurantatekniikat, niiden käyttötarkoitukset sekä muut asiaan liittyvät tiedot, kuten evästeiden vanhentumisajan ja sen, ovatko ne ensimmäisen vai kolmannen osapuolen evästeitä.
 • Olemme arvioineet edellisessä kohdassa (i) kerättyihin tietoihin perustuen, missä määrin nämä evästeet katsotaan rajoittavan vierailijoidenyksityisyyden suojaa.
 • Olemme antaneet ”selkeät ja kattavat” tiedot verkkosivuston evästeistä asiaankuuluvissa määrin jokaisen evästeen tungettelevaisuuteen nähden (katso Evästeasetukset-paneeli).
 • Olemme käyttäneet asianmukaista strategiaa hankkiaksemme suostumuksen verkkosivustolla käytetyille evästeille niiden käyttötarkoituksen ja yksityisyyden suojan rajoittamisen perusteella. Tietyt evästetyypit saattavat olla lainsäädännöllisiä poikkeuksia, ja näissä tapauksissa suostumusta evästeille ei vaadita.

Tällä verkkosivustolla käytetyt hyväksyntästrategiat

Vaihtoehtoisesti voimme hiljaiseen suostumukseen perustuvien strategioiden avulla katsoa vierailijan antaneen suostumuksensa, kun tämä ei kiellä evästeiden käyttöä (”opt-out”) sen jälkeen, kun olemme selkeästi ilmoittaneet evästeistä ja tarjonneet yksinkertaisia ja käyttövalmiita perustason evästeasetusvaihtoehtoja ( katso tämän evästekäytännön liite A ). Näin vierailijat voivat hyväksyä tai kieltää verkkosivustolla käytetyt evästeet.

Asianmukainen suostumusstrategia riippuu siitä, missä määrin eväste rajoittaa yksityisyyden suojaa, ja siinä huomioidaan seuraavat seikat:

 • Kuka evästeen tallentaa (ts. ensimmäinen vai kolmas osapuoli)
 • Mitä tietoja eväste kerää
 • Mikä evästeen tarkoitus on
 • Koska eväste vanhenee
 • Sen verkkosivuston luonne, jonka kautta eväste tallennetaan.

Suostumusta edellyttävien evästeiden kohdalla noudatamme kolmitasoista menetelmää:

 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vähäisesti: annamme tarkempia tietoja evästekäytännössä ja tarjoamme helppoa tapaa evästeiden kieltämiseen ja katsomme vierailijoiden hyväksyneen evästeet, jolleivät he kiellä niiden käyttöä.
 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa kohtalaisesti: käytämme samaa strategiaa kuin evästeiden kanssa, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vähäisesti. Lisäksi annamme asiayhteyttä koskevia tietoja evästeen käytöstä soveltuvissa verkkosivuston osissa (esim. annamme evästeilmoituksia kohdennettuihin mainoksiin tai muihin näihin evästeisiin perustuviin verkkosivuston toimintoihin liittyen).
 • Evästeet, joiden katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa merkittävästi: käytämme etukäteen annettuun hyväksyntään perustuvaa strategiaa (esim. ilmoituspalkkia/ponnahdusikkunaa, jossa vierailijoita pyydetään antamaan suostumuksensa evästeiden käytölle ennen niiden tallentamista).

Hiljainen suostumus useimpien evästeiden kohdalla: Tällä verkkosivustolla käytetyt evästeet katsotaan rajoittavan yksityisyyden suojaa vain vähäisesti tai kohtalaisesti.

Evästeilmoitukset tyypeittäin, ei yksilöityinä: Verkkosivustoilla käytettyjen evästeiden huomattavasta määrästä johtuen ne jaetaan eri luokkiin (esim. ”mainosevästeet”, ”analyysievästeet”). Näin voidaan käyttää evästeilmoituksia, jotka ovat yksinkertaisempia ja joita kuluttajien on helpompi ymmärtää.

HUOMAA: Evästeasetukset-paneelissa on tietoa evästeiden käyttötarkoituksista, niiden vanhenemisesta sekä linkkejä niiden käytön kieltämiseen.

Linkit muille verkkosivustoille

Tämä verkkosivusto saattaa sisältää linkkejä tai viittauksia muihin verkkosivustoihin. Huomaa, että muiden verkkosivustojen evästeet/seurantatekniikat eivät ole meidän hallinnassamme ja ettei tämä evästekäytäntö koske niitä verkkosivustoja.

Yhteydenotto

Jos sinulla on mitä tahansa kysymyksiä, kommentteja tai huolenaiheita tähän evästekäytäntöön tai tämän verkkosivuston tiedonkäsittelymenetelmiin liittyen, ota meihin yhteyttä seuraavien ohjeiden mukaisesti:
McNeil,
a division of Janssen-Cilag Oy
Vaisalantie 2
02130 Espoo
nordicconsumerservice@its.jnj.com

Tämän evästekäytännön muutokset

Jos tähän evästekäytäntöön tehdään muutoksia, päivitetty käytäntö julkaistaan tällä sivustolla. Tämä evästekäytäntö päivitettiin viimeksi 30 Syyskuu 2014.

Liite A: Tällä verkkosivustolla käytetyt evästetyypit

Evästetyyppi Lähde Tarkoitus Vanhenee Estäminen
Evästeet ja muut seurantatekniikat, joita käyttää McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy
Tarvittava eväste
Evästeen nimi/tunnus:
SESS04007f3955ce457745effcd1f278515e
McNeil, osa Janssen-Cilag Oy:tä Estää Cross-Site Request Forgery -hyökkäyksen. Tämä eväste sisältää satunnaisen merkkijonon. 20 päivää Estä evästeet selainasetusten avulla
Verkkolaajennus
Evästeen nimi/tunnus: has_js
McNeil, osa Janssen-Cilag Oy:tä Tarkistaa onko se asiakkaan selaimessa käytössä vai ei. Sisältää binääriarvon. Istunnon loppuun Estä evästeet selainasetusten avulla.
Verkkosivun toiminto
Evästeen nimi/tunnus:
cookie-compliance-accepted-level
McNeil, osa Janssen-Cilag Oy:tä Tämä eväste seuraa arvoja koskien verkkosivuston yhdenmukaisuutta uuden EU-evästelain kanssa 30 päivää Estä evästeet selainasetusten avulla.
Verkkosivun toiminto
Evästeen nimi/tunnus:
compliance-user-response
McNeil, osa Janssen-Cilag Oy:tä Tämä eväste seuraa arvoja koskien verkkosivuston yhdenmukaisuutta uuden EU-evästelain kanssa. 10 päivää Estä evästeet selainasetusten avulla.
Evästeet ja muut seurantatekniikat, joita käyttää McNeil, a division of Janssen-Cilag Oy, palveluntarjoajat ja muut yritykset
Analytics
Evästeen nimi/tunnus: _utma, _utmb,
_utmc, _utmz
Google Analytics Tämä eväste seuraa vierailijoiden lukumäärää sivustolla. Evästeet keräävät tietoja nimettömässä muodossa, mukaan lukien verkkosivustolla vierailijoiden määrä, mistä vierailijat sivustolle siirtyivät ja millä sivustoille he ovat käyneet. _utma vanhentuu 2 vuodessa_utmb vanhentuu 30 minuutin kuluessa_utmc vanhentuu, kun istunto päättyy_utmz vanhentuu 180 päivän kuluttua. Voit estää Google Analyticsin käytön osoitteessa:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB .